Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

OPIS JEZIORA BISKUPICKIEGO

Jezioro Biskupickie to płytki (głębokość maksymalna – 2,7 m, powierzchnia – 10 ha), choć stosunkowo długi zbiornik bezodpływowy, zlokalizowany we wsi Biskupice. Samo jezioro cięgnie się niejako wzdłuż południowej granicy wsi, przylegając do stromej skarpy, na której szczycie znajdują się gospodarstwa domowe. Wieś Biskupice leży w całości w obrębie zlewni bezpośredniej jeziora, co miało tez istotne znaczenie w kształtowaniu jego obecnego stanu. Mimo to, znaczna część zlewni, to tereny leśne, pokryte borem sosnowym. Od strony południowej przylega do jeziora, oddzielone groblą, mniejsze, zarastające jeziorko, które pierwotnie stanowiło przedłużenie Jeziora Biskupickiego.
Fot.Artur

Fot.Artur

Fot.Artur

Z uwagi dość niekorzystne położenie jeziora, przez wiele lat odprowadzane były do niego zanieczyszczenia ze wsi -  zarówno w bezpośredni jak i pośredni sposób (poprzez wody gruntowe). Na obecny stan jeziora bardzo duży wpływ miały również zanieczyszczenia pochodzące z gospodarki rolnej (od północy i zachodu znajdują się pola), zwłaszcza z położonego niemal przy samym jeziorze starego gospodarstwa PGR. Wszystkie te czynniki, wraz z rekreacyjnym wykorzystaniem, spowodowały, że stan ekologiczny ekosystemu Jeziora Biskupieckiego należy zaklasyfikować jako słaby.
Struktura roślinności jest tu bardzo zubożała, głównie za sprawą nieodpowiednich zarybień amurem białym oraz karpiem, prowadzonych w latach 90tych. Brak tutaj typowego pasowego układu roślinności w litoralu, tzn. wykształcony jest tu jedynie pas szuwaru(choć bardzo słabo – zwłaszcza w południowo zachodniej części), z rozproszonymi płatami zbiorowisk trzciny pospolitej oraz jeżogłówki gałęzistej. Nie występują tu nymfeidy a elodeidy reprezentowane są jedunie przez niewielkie płaty rdestnicy grzebieniastej (Potamogeton pectinatus) oraz wywłócznika kłosowego (Myriophylum spicatum).
Fot.Artur

Fot.Artur

Fot.Artur